Basis voor gebiedsgericht werken

Dit thema focust op de grote transitieopgaven die in een gebied samenkomen. Door vanuit een integraal, gebiedsgericht perspectief te kijken, kan brede welvaart in een gebied worden versterkt. De centrale vraag die hierbij gesteld wordt is:

Welke opgaven spelen in een gebied en hoe leggen we integraal de ruimtelijke puzzel van gebiedsopgaven die samenhangend of soms ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn? 

Via twee lijnen wordt er antwoord gezocht op deze vraag: 1) kansen en kwetsbaarheden van het gebied in beeld en 2) vertaling naar integraal werken.

1. Kansen en kwetsbaarheden van het gebied in beeld 

Om de kwaliteit van gebieden centraal te stellen, is het van belang om zicht te hebben op de historische, ruimtelijke/ecologische, sociale en menselijke kenmerken van een gebied. Hoe spelen we in op de specifieke krachten en kenmerken van een gebied door bewuste keuzes te maken over het zwaartepunt van de brede welvaartsaspecten? Waar gaat het mogelijk schuren? Zijn er verschillen tussen keuzes maken bij landelijke en stedelijke gebieden? Welke methoden gebruiken verschillende regio’s, en hoe verschillen regio’s qua identiteit, wensen en behoeften? En, in welke mate dragen regio’s bij aan de brede welvaart van Nederland als geheel, zonder daar zelf profijt van te hebben of lasten te ervaren? Tot slot is er aandacht nodig voor welke opgaven samen komen in een gebied en welke opgaven het meest geschikt zijn om oplossingen voor te formuleren. 

2. Vertaling naar integraal werken en de bijbehorende bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden 

Gebiedsgericht werken vraagt om een integrale aanpak. Hoe (be)sturen we op de verschillende dimensies van brede welvaart en op het geheel? Wat is nodig om integrale afwegingen in een gebied te maken? Welk instrumentarium is beschikbaar? De mogelijkheden om gebiedsgericht te werken vanuit het brede welvaartsperspectief zal per context en per regio verschillen. Het is afhankelijk van bestuurlijke en organisatorische grenzen en randvoorwaarden. En geldt hierbij: het Rijk bepaalt, de regio vertaalt? Wat valt onder ieders verantwoordelijkheid en takenpakket? Hoe gaan we om met verschillende schaalniveaus en stakeholders? Wat is organisatorisch en financieel nodig om integraal te werken, en wat vraagt dat van de samenwerking tussen overheden (en andere stakeholders)? 

Community Bijeenkomsten

Benieuwd naar de opbrengsten en tussentijdse leerlessen van de CoP Gebiedsgericht werken? Lees hieronder meer over de opgedane kennis van de CoP bijeenkomsten.

Community Basis voor Gebiedsgericht werken weer een stap verder

Op 1 februari 2024 vond in Den Haag (PBL) de vierde community of Practice plaats voor het thema...

Derde bijeenkomst CoP Gebiedsgericht werken

Benieuwd naar de opbrengsten van de derde bijeenkomst van de Community of Practice Gebiedsgericht...

Tweede Bijeenkomst CoP Gebiedsgericht Werken

Op 7 september 2023 was in Den Haag de tweede bijeenkomst van de CoP Basis voor gebiedsgericht...

Startbijeenkomst CoP Gebiedsgericht Werken

Op 8 juni 2023 was de startbijeenkomst van de Community of Practice (CoP) ‘Basis voor...

CoP-Coördinatie door Siri Pisters

Ieder CoP-thema wordt gecoördineerd door één van de vijf regiobureaus. ‘Gebiedsgericht werken’ wordt gecoördineerd door Luc Verschuren van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.

Vanuit het ‘Wageningse’ waar Siri haar bachelor (Voeding & Gezondheid), master (Development & Rural Innovation) en in 2023 ook PhD (naar transformatieve leerprocessen) behaalde, belande ze bij het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Daar werkt ze nu ruim 2 jaar aan voornamelijk duurzaamheid en Brede Welvaart vraagstukken. Hierbij richt ze zich vooral op het ontwikkelen en faciliteren van verander-potentieel en zet zich in voor een perspectief dat voorbij het menselijke kijkt.

Lees hier eerdere nieuwsbrieven

Communities of Practice

Hieronder zijn de vijf thema’s te vinden waarmee vijf regiobureaus aan de slag gaan met échte casussen om Brede Welvaart handen en voeten te geven. Klik op het thema om meer te weten te komen.