Krachten bundelen voor

Brede Welvaart

Het Nationaal Netwerk Brede Welvaart

Welkom op de website van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart! Binnen dit netwerk bundelen zes regionale planbureaus en vier Rijksdepartementen de krachten om gezamenlijk werk te maken van Brede Welvaart. Dit doen we met verschillende beleidspraktijken én experts op brede welvaartsthema’s. Hoewel de brede welvaartsopgaven per regio verschillen, zijn er ook veel kansen om door het land heen van elkaar te leren en niet ieder apart het (brede welvaarts)wiel uit te vinden. Zo geven we samen handen en voeten aan brede welvaart in de (de)centrale beleidspraktijk.

Kennis- en Leerprogramma

In 2023 is het netwerk gestart met het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede welvaart in Beleid’. Dit programma helpt bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland bij de ontwikkeling van kennis over en toepasbaarheid van brede welvaart in de beleidspraktijk. Vanuit een breed welvaartsperspectief kijken we naar regionale vraagstukken, zoals het woningtekort, mobiliteit of de energietransitie. Rijk en regio werken hierin samen om bij te dragen aan een sociale, ecologische én economische gezonde steden en regio’s.

Communities of Practices

Binnen het leerprogramma gaan de regiobureaus elk aan de slag met een thema. Rondom ieder thema wordt een Community of Practice (CoP) opgezet. In deze CoPs leren onderzoekers en beleidsmakers samen aan de hand van casussen over het toepassen van brede welvaart. De handvatten, tools en kennis die volgen worden openbaar gedeeld via webinars, open bijeenkomsten, het handboek en deze website. Klik hieronder op een thema om meer te weten te komen.

Lees hier eerdere nieuwsbrieven

Kim Putters feliciteert netwerk met succesvolle start

Prof. dr. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en universiteitshoogleraar ‘Brede Welvaart’ aan Tilburg University, onderstreept het belang van Brede Welvaart en het netwerk tijdens de lancering op 9 november 2022. Bekijk hiernaast de video met zijn inspirerende boodschap.
.