Oog voor de toekomst

Dit thema focust op lange termijnvisies. Het meenemen en meewegen van de impact van later bij de beleidskeuzes van nu staat centraal. Ook het gesprek met stakeholders over later komt aan bod. De centrale vraag die hierbij gesteld wordt is:

Op welke manier kunnen we de invloed op ‘later’ meenemen in de beleidskeuzes van nu? 

Via drie lijnen wordt er antwoord gezocht op deze vraag: 1) Conceptualiseren van de dimensie ‘later’, 2) Tooling voor toekomstdenken en 3) Het gesprek over later. 

1. Conceptualiseren van de dimensie ‘later’ 

Een belangrijke dimensie van brede welvaart is de dimensie ‘later’. Hierbij is aandacht voor welke invloed de keuzes van nu hebben op de brede welvaart van toekomstige generaties. Hoe conceptualiseren we deze dimensie op lokaal (in buurten, wijken of gemeenten) en regionaal niveau? Waar moeten we rekening mee houden? En welke tools zijn voorhanden om de toekomst beter in beeld te brengen? Het gebruik van early-warning indicatoren of ‘weak signals’ is daarbij het onderzoeken waard. 

2. Tooling voor toekomstdenken 

Welke tools kunnen het toekomstdenken ondersteunen? Aan de ene kant kunnen verschillende planningsmethodieken, zoals backcasting, forecasting en modellering, ondersteuning bieden. Aan de andere kant willen we ook veel aandacht schenken aan de creativiteit en verbeelding. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan panorama’s van de toekomst. Hoe benut je die methodieken op een goede manier zodat het geheel werkzaam en pragmatisch is? 

3. Het gesprek over later

Na conceptualisering van later, is het van belang om het gesprek hierover aan te gaan. Dit moet binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld met bestuurders en beleidsmakers, om bewustwording te creëren dat de keuzes van nu impact hebben op de brede welvaart later (wat vraagt om lange termijnvisies). Maar ook met andere stakeholders én bewoners. Welke dialoogmodellen zijn daarvoor beschikbaar of moeten worden ontwikkeld? Daarnaast zijn we benieuwd naar hoe we keuzes over de toekomst depolitiseren? En, hoe zorgen we ervoor dat de stem van de natuur en die van toekomstige generaties goed geborgd wordt in het debat? 

Community Bijeenkomsten

Benieuwd naar de opbrengsten en tussentijdse leerlessen van de CoP Oog voor de toekomst? Lees hieronder meer over de opgedane kennis van de CoP bijeenkomsten.

CoP Oog voor de toekomst gestart!

Op woensdag 7 juni vond online de eerste bijeenkomst plaats voor de Community of Practice (CoP)...

CoP-Coördinatie door Ruben Smeets

Ieder CoP-thema wordt gecoördineerd door één van de vijf regiobureaus. ‘Oog voor de toekomst’ wordt gecoördineerd door Ruben Smeets van Het PON & Telos.

Ruben is adviseur-onderzoeker en een echte kennismakelaar. Door de juiste informatie op het juiste moment naar de juiste personen en organisaties te brengen, wil hij van de wereld een betere plek maken. Te beginnen bij Brabant en Nederland. Ruben is milieueconoom en heeft veel kennis op het gebied van duurzame ontwikkeling, gezondheid en economie. Daarnaast is hij een echte benchmarker en voerde de afgelopen jaren al voor veel verschillende overheidsinstanties duurzaamheidsbenchmarks uit. Andere projecten waar hij aan meewerkte zijn onder andere de Brabantse Omgevingsscan (BrOS), de Monitor Sociale veerkracht en de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. 

Lees hier eerdere nieuwsbrieven

Communities of Practice

Hieronder zijn de vijf thema’s te vinden waarmee de Community of Practices aan de slag gaan, om aan de hand van praktijkcassussen brede welvaart handen en voeten te geven. Klik op het thema om meer te weten te komen.