Op woensdag 7 juni vond online de eerste bijeenkomst plaats voor de Community of Practice (CoP) ‘Oog voor de Toekomst’ van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Deze CoP wordt gecoördineerd door Ruben Smeets van Het PON & Telos en bestaat onder andere uit deelnemers van provincies, ministeries, gemeenten en onderzoekers van (regionale) planbureaus.

Het belangrijkste doel van de startbijeenkomst was elkaar beter te leren kennen en te horen wat ieders ervaring met het toekomstdenken is. Zo brengt iedere deelnemer kennis over de eigen (regionale) praktijk mee en is het vooral van groot belang dat we met z’n allen gaan leren hoe wij nu toekomstige generaties kunnen vertegenwoordigen. Hoe breng je het gesprek over de toekomst op een goede manier op gang? En hoe kun je beleidsrijk vooruit kijken?

Ook hebben we stilgestaan bij de casussen die de komende tijd tijdens de CoP-bijeenkomsten centraal gaan staan. Zo staat er bijvoorbeeld in de Metropoolregio Eindhoven een enorme schaalsprong op de planning, maar hoe geef je zowel de stedelijke als landelijke ontwikkelingen in de regio een plek in de ontwikkelingen – zonder de inwoners van de regio te vergeten.

We hebben ook kort stil gestaan bij de PBL studie ‘Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050’ en besproken hoe deze scenario’s kunnen worden door vertaald naar de regionale context.

Zoals een van de deelnemers sprak: ‘Toekomstscenario’s maken is een ambacht. Er is niet één methode of instrument om de toekomst mee te verkennen’. Op de open bijeenkomst in Friesland eind september gaan we hier verder mee aan de slag! 

Lees hieronder de infographic met de eerste opbrengsten van de community.