Op 4 april 2024 vond in Terneuzen en in Griete de vijfde community of practice plaats voor het thema Gebiedsgericht Werken. Tijdens deze bijeenkomst stond de casus ‘Zeeuws-Vlaanderen’ centraal, en zijn verschillende onderdelen van de Regio Deal Zeeuws Vlaanderen aan bod gekomen. Tijdens de bijeenkomst is verteld over hoe de projecten binnen de Regio Deal bijdragen aan de brede welvaart in Zeeuws-Vlaanderen. Zo is onder meer de ‘Lokale Deal Terneuzen’ besproken, een project waarbij onder meer gewerkt wordt aan de (relatief hoge) eenzaamheid in specifieke wijken in Terneuzen. Verder is er nagedacht over het structureel toepassen van Brede Welvaart in het doorlopen van de beleidscyclus. Hierbij hebben we gekeken naar de instrumenten die momenteel al beschikbaar zijn, maar ook naar wat er nog mist aan praktische tools, kennis, of instrumenten om Brede Welvaart als uitgangspunt te kunnen hanteren in beleid en uitvoering voor een gebied.

Lees hieronder de infographic van de bijeenkomst: