Bewoners in beeld

 

Dit thema focust op het meenemen van het inwonersperspectief in beleid gericht op brede welvaart. De centrale vraag die gesteld wordt is:

Hoe nemen en wegen we het inwonersperspectief

mee in beleid, vraagstukken en opgaven? 

Via drie lijnen wordt er antwoord gezocht op deze vraag: 1) subjectief welzijn in beeld, 2) representativiteit & participatie en 3) de impact van beleid op verschillende bewonersgroepen. 

1. Subjectief welzijn in beeld

Het eerste onderdeel van dit thema is het in beeld brengen van subjectief welzijn. Hoe meten we subjectief welzijn, hoe krijgen we dit in beeld? Wat vinden mensen belangrijk als het gaat om brede welvaart? Hoe zien zij de (waarde van de) regio? Het gaat hierbij om methodieken en systematieken om in kaart te brengen wat mensen zelf van waarde vinden voor hun leven én hun leefomgeving, en wat volgens hen het meest bijdraagt aan de kwaliteit van leven. 

2. Representativiteit en participatie

Er zijn veel verschillende doelgroepen wanneer we redeneren vanuit brede welvaart. Hoe zorgen we ervoor dat alle groepen, ook de kwetsbare of afgehaakte groepen, in beeld zijn? En vervolgens – hoe zorgen we ervoor dat alle groepen een stem hebben en mee kunnen doen met, of input leveren voor, het formuleren van brede welvaartsbeleid? Hoe organiseer je inwonerbetrokkenheid bij de opstelling van een brede welvaartsagenda? En hoe geef je een stem aan hen die geen stem hebben, zoals toekomstige generaties en de natuur? 

3. De impact van beleid op verschillende bewonersgroepen

Naast dat onderzocht wordt hoe bewonersperspectieven in beeld komen en worden meegewogen in beleid, is het ook relevant de redeneerlijn andersom te onderzoeken. Wat is de impact van brede welvaartsbeleid op verschillende groepen mensen? Bijvoorbeeld als het gaat om (het vergroten of verkleinen van) kansenongelijkheid, discriminatie of armoede. En welke mensbeelden liggen in het beleid besloten, welke verandering, beweging of inzet qua houding en gedrag wordt er van mensen verwacht en is die realistisch? 

CoP-Coördinatie door Marije Kooistra

Ieder CoP-thema wordt gecoördineerd door één van de vijf regiobureaus. ‘Bewoners in beeld’ wordt gecoördineerd door Marije Kooistra van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe, beiden onderdeel van CMO STAMM.

Marije Kooistra is onderzoeker bij het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ze studeerde economische geografie en geschiedenis en heeft gewerkt aan onderwerpen als bevolkingskrimp, leefbaarheid, wonen en vervoersongelijkheid. Sinds 2021 werkt ze bij het plan- en trendbureau in het programmateam Brede Welvaart. Haar focus ligt op het monitoren van de brede welvaart en het maken van de koppeling naar beleid

Lees hier eerdere nieuwsbrieven

Communities of Practice

Hieronder zijn de vijf thema’s te vinden waarmee vijf regiobureaus aan de slag gaan met échte casussen om Brede Welvaart handen en voeten te geven. Klik op het thema om meer te weten te komen.