Op woensdag 26 juni vindt het event De toekomst van infrastructuur plaats in de Lochal in Tilburg.

Deze dag heeft als doel om mensen aan elkaar te verbinden. En ook om de activiteiten van bedrijven, medeoverheden, kennisinstellingen, coöperaties, maatschappelijke organisaties en andere netwerken met elkaar te versterken. Zo werken we samen toe naar een nieuw verhaal.

We gaan dat deze dag doen door een mix van interactieve presentaties, diepgaande discussie, het delen van praktijkervaringen, kunst en verbeelding. Het varieert van het spelen van een serious game waarin je het werken met brede welvaart zelf ervaart, tot nadenken over wat de diepere overtuigingen zijn die ons belemmeren of helpen om brede welvaart toe te passen.

Bij brede welvaart staan verschillende perspectieven centraal. Juist daarom is dit event in samenwerking georganiseerd door Next Generation Infrastructures,  het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Wellbeing Economy Alliance Nederland en de Impact Economy Foundation en het Nationaal Netwerk Brede Welvaart.