Op 1 februari 2024 vond in Den Haag (PBL) de vierde community of Practice plaats voor het thema ‘Gebiedsgericht werken’. Teatske Pol (adviseur economie en leefbaarheid, Provincie Overijssel) vertelt over de praktijk van gebiedseigen aanpak voor platteland van Overijssel. Een sterk sociaaleconomisch platteland heeft in Overijssel de hoogste prioriteit. Keukentafelgesprekken met boeren helpen om inzichtelijk te krijgen wat er leeft. Agrariërs staan namelijk midden in de maatschappij. Maar er zijn ook uitdagingen in dit proces. Ten eerste is (pro-)actieve participatie van belanghebbenden minder vanzelfsprekend in gebieden
waar juist veel moet gebeuren. Ten tweede gaat een plattelands-aanpak niet alleen over boeren; er zijn ook andere belanghebbenden in het gebied. Na de presentatie zijn er plenair drie stellingen besproken:

  • Brede welvaart (BW) helpt als gespreksmodel om gebiedskenmerken en prioriteiten (vanuit verschillende perspectieven) mee te wegen in beleidskeuzes.
  • Er zijn op dit moment onvoldoende concrete instrumenten om daadwerkelijk brede welvaart mee te nemen/wegen in verschillende fases van de beleidscyclus.
  • Hoe groter het gebied, hoe lager de scherpte in het gesprek over Brede Welvaart – afruilen worden dan te abstract voor het maken van scherpe keuzes.

Wat de opbrengsten zijn van deze bijeenkomst kan je lezen in de onderstaande infographic: