Op dinsdag 16 mei jl. vond in het Studiecentrum van de Open Universiteit Utrecht de eerste Community of Practice (CoP) plaats in het kader van Brede Welvaart. Deze CoP werd geïnitieerd door NEIMED, het Nationaal Netwerk Brede Welvaart, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit. Het specifieke thema van deze bijeenkomst was “Sturen op Impact”.

 

De CoP begon met een introductie door prof. dr. Jol Stoffers, waarin hij het belang van de samenwerking en het meten en sturen van Brede Welvaart benadrukte. De deelnemers werden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de brainstormsessie die daarop volgde. Tijdens deze interactieve sessie werd er gezamenlijk nagedacht over de verschillende aspecten van sturen op impact t.a.v. indicatoren voor Brede Welvaart. De diverse perspectieven van de deelnemers zorgden voor een vruchtbare uitwisseling van ideeën.

Vervolgens gaf TNO (dr. Diana Vonk Noordergraaf en dr. Caroline Schipper) een presentatie over indicatoren met betrekking tot Brede Welvaart en de best practices voor het meten en sturen van deze indicatoren. De expertise van TNO op dit gebied bood waardevolle inzichten voor de deelnemers. Er werden verschillende benaderingen besproken om de impact van beleid en activiteiten op Brede Welvaart te meten en te beoordelen.

Daarna was het de beurt aan dr. Inge Hooijen, Onderzoeksmanager Brede Welvaart Limburg, om de casus van Medtech Logistics Heerlen te presenteren en de impact ervan op regionale Brede Welvaart te bespreken. Deze praktijkcase illustreerde het belang van sturen op impact in de praktijk en welke uitdagingen en kansen hierbij komen kijken.

De kick-off bijeenkomst van de CoP werd als zeer positief ervaren. De deelnemers waren enthousiast over de geboden inzichten en de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het was een goede start voor het vervolg van de CoP, die in totaal 6 keer zal plaatsvinden in de komende anderhalf jaar.

Tijdens de komende bijeenkomsten van de CoP zal nieuwe kennis worden gecreëerd over hoe impact op Brede Welvaart kan worden gestuurd.

Hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage en inzet om de kennis en praktijk rondom sturen op impact voor Brede Welvaart te vergroten.

Lees hieronder de eerste leerlessen van de bijeenkomst in een handige infographic.