Op donderdag 21 september 2023 organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de What Works School 2023. Tijdens deze inspirerende dag delen en duiden PBL-onderzoekers de nieuwste inzichten op het gebied van ruimtelijke economie met beleidsmakers. Voor het eerst sinds 2019 organiseren we weer een fysieke bijeenkomst. De editie van 2023 vindt plaats op donderdag 21 september in Hotel New York in Rotterdam. Beleidsmakers die op strategisch niveau bezig zijn met de ontwikkeling van regio’s en stedelijke gebieden in Nederland zijn met nadruk welkom, of u nu bij een decentrale overheid werkt of bij het Rijk. Inschrijven kan via deze link:

Thema: verschillen tussen regio’s

Het overkoepelende thema is dit keer Regionale verschillen: probleem of kans? Grote verschillen tussen regio’s op bepaalde vlakken worden als problematisch gezien. Zo stelt het recente rapport ‘Elke Regio Telt!’: “Gestapelde en elkaar versterkende achterstanden [tussen regio’s] die mensen belemmeren in hun zelfredzaamheid en ontplooiingsmogelijkheden zijn naar ons oordeel niet te rechtvaardigen – niet in de huidige situatie, en al helemaal niet als de ongelijkheid blijft groeien”. Bovendien kunnen dergelijke ongelijkheden een oorzaak zijn van ‘maatschappelijk onbehagen’ en zelfs het ‘afhaken’ van groepen mensen. Een deel van het PBL-onderzoek is er op gericht deze ongelijkheden beter te begrijpen, en in kaart te brengen wat de opties zijn voor beleid om hier iets aan te doen. Tegelijkertijd is het van belang om oog te hebben voor de specificiteit van elke regio. Elke regio heeft zijn eigen kenmerken, problemen en kansen. In onze studies benadrukken we dat beleid meer kan bereiken wanneer hier terdege rekening mee wordt gehouden. Dit geldt ook voor het aanpakken van de grote opgaven van onze tijd, zoals het verduurzamen en circulair maken van onze economie. Iedere regio heeft hierin een eigen rol te spelen, gebaseerd op de sterktes van elke regio. Hoe kunnen de karakteristieken van de verschillende regio’s in Nederland (beter) aangewend worden bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven?

Presentaties, verdieping en netwerken

Tijdens de What Works School nemen we deze vraagstukken onder de loep. PBL-onderzoekers Mark Thissen, Anet Weterings, Olga Ivanova en Emil Evenhuis zullen de bevindingen van hun recente onderzoek presenteren en daarover in gesprek gaan met de deelnemers. Professor Maria Abreu – hoogleraar economische geografie aan de Universiteit van Cambridge – verzorgt de keynote. Zij licht toe hoe een ‘brede welvaart’-benadering kan worden gebruikt als basis voor beleid in reactie op maatschappelijke ontevredenheid in regio’s. Sneltekenaar Jeroen de Leijer zal de inzichten van de dag omzetten in kleurrijk beeld, zoals ook bovenaan deze uitnodiging. De hele dag door zal er volop gelegenheid zijn voor reacties, interactie en netwerken.

 Fijn als u deze uitnodiging onder de aandacht wilt brengen van collega’s of andere betrokkenen. De voertaal van de dag is Nederlands, alleen de keynote is in het Engels.

Deelname aan de dag is gratis.

Graag tot 21 september!