De BZK-programma’s ‘Elke regio telt’ en ‘Regio’s aan de grens, de regio-, city- en towndeals, en het Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Allemaal tekenen dat ‘de regio’ leeft in Den Haag. Dan is het ook hoog tijd om de regionale planbureaus beter te waarderen, stelt Marijn Molema van het Planbureau Fryslân in een nieuwe aflevering van ‘Overgewaardeerd/Ondergewaardeerd’.

Bij het vallen van de term regionale kennisbureaus verschijnt een lach op zijn gezicht. ‘Je ziet, ik begin te stralen!’ aldus Marijn Molema, als we hem vragen of regionale planbureaus over- of ondergewaardeerd zijn.

Molema is programmamanager bij het Planbureau Fryslân en bijzonder hoogleraar ‘Regionale Vitaliteit & Dynamiek’ aan de RUG. Recent verscheen zijn boek Zwaaien, roepen, springen – Naar een land waarin elke regio telt. Daarin zet hij 75 jaar regionaal economiebeleid uiteen, duidt hij het maatschappelijk onbehagen aan de randen van het land en geeft hij een voorzet voor structurele veranderingen die het tij kunnen keren.

‘Duidelijk ondergewaardeerd’, zegt de 42-jarige Groninger van origine. Hoewel je ze inmiddels ziet in Groningen, Friesland, Zeeland en Limburg, wordt er nog ‘te weinig uit gehaald’. Volgens Molema een gemiste kans omdat zij bijdragen aan gedegen kennis over regio’s: ‘En dan heb ik het niet alleen over statistische kaartjes, maar ook over kennis over wat mensen beweegt, hoe men samenwerkt en hoe de cultuur in een bepaald gebied is.’

Dit soort sentimenten moet je ‘goed kunnen aanvoelen en van binnenuit onder woorden kunnen brengen richting andere regio’s of het Rijk’, ziet Molema. Regionale plan- of kennisbureaus kunnen die functie bij uitstek vervullen ‘in een land dat haar regionale voelsprieten weer beter af wil stemmen en wil inspelen op behoeften die regionaal leven’.

Verder gaat Molema in op begrippen als ‘ambtelijk vakmanschap’, ‘brede welvaart’ en ‘interbestuurlijk werken. Bekijk hieronder de videorubriek ‘Overgewaardeerd/Ondergewaardeerd’.

 

Deze video is afkomstig van Overheid van Nu. Lees en bekijk hier meer.