Dat we van de focus op bbp en economische groei af willen, daar zijn we het wel over eens. Er zijn inmiddels vele alternatieven in omloop, maar het ontbreekt aan slagkracht en goede modellering om beleid te informeren. De onderzoekers van het 4-jarige onderzoeksproject WISE Horizons, gefinancierd door Horizon Europe, nodigen iedereen van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart van harte uit om via het WISE Horizons-netwerk input te geven over wat er in de praktijk nodig is.

WISE Horizons beoogt bij te dragen aan de systeemverandering richting een nieuw (niet-)economisch paradigma waar welzijn, inclusiviteit en duurzaamheid centraal staan (oftewel wellbeing, inclusion and sustanability – WISE). Het project zal een synthese creëren van WISE-indicatoren – samengebracht in een database – en WISE-modellen voor evidence-based modellering en beleid. Ook zal een theoretisch framework dat verschillende postgroeischolen samenbrengt gebouwd worden door middel van een nieuw en open access systeem van WISE-rekeningen (zoals het Systeem van Nationale Rekeningen voor bbp). Meer informatie is hier te vinden en een eerste versie van de WISE-database en overzicht van Beyond GDP/WISE-metrics op de website van Universiteit Leiden. Begin juli komen ook de eerste WISE-reviews van modellen, metrics en beleid beschikbaar.

Het project heeft het WISE Horizons-netwerk opgezet als platform voor iedereen die geïnteresseerd is om op de hoogte gehouden te worden of actief bij te dragen. Aangezien beleidsmakers (en daaraan gelieerden) een belangrijke doelgroep is en gezien de betrokkenheid en expertise op het gebied van brede welvaart van het Nationaal Netwerk, nodigen de onderzoekers u graag uit om mee te doen. Meld je hier aan! De uitnodiging doorsturen aan anderen is ook welkom, met name ook buiten Nederland en buiten Europa.