Eind januari is het LeerLab ‘Brede Welvaart en Beleid in Fryslân’ afgerond. Tijdens dit LeerLab hebben beleidsambtenaren van Friese gemeenten en provincie een beleidsperspectief op brede welvaart ontwikkeld dat toepasbaar is in de eigen organisatie. De cursus van drie dagdelen is positief ontvangen.