Den Haag heeft meer oog voor regio’s buiten de Randstad dan in het verleden, toch weten die regio’s nog altijd niet goed uit de verf te komen. De Groningse hoogleraar Marijn Molema pleit voor regionale kennisnetwerken, regiofondsen en een minister voor regio’s.

Net na de zomer komen zes regionale planbureaus en vier ministeries voor het eerst bij elkaar in Leeuwarden om ervaringen uit te wisselen over brede welvaart, oftewel onderwerpen zoals inkomen, werk, gezondheid, wonen en leren.

‘Het is hoog abstract en heel erg exploratief, maar ik geloof heel erg in netwerken en ervaringsuitwisseling’, zegt Marijn Molema, een van de initiatiefnemers. ‘Organisatorisch is het echt wel nieuw’, stelt de 42-jarige Groninger, die naast hoogleraar regionale vitaliteit en dynamiek aan de Rijksuniversiteit Groningen ook programmamanager bij Planbureau.