Op dinsdag 13 juni vond in Amersfoort de startbijeenkomst van de Community of Practice ‘Lerende en adaptieve aanpak’ van het kennis- en leerprogramma Nationaal Netwerk Brede Welvaart plaats. Deze CoP wordt gecoördineerd door Wouter Marchand van Planbureau Fryslân, en bestaat verder uit deelnemers van ministeries, provincies, gemeenten en onderzoekers van planbureaus en kennisinstellingen. 

De startbijeenkomst had als belangrijkste doel om elkaar te leren kennen en samen het thema van lerend beleid te verkennen. De deelnemers hebben met elkaar gemeen dat zij allemaal pionieren met lerende evaluaties en het lerend opzetten van beleidsprogramma’s. Die benadering is belangrijk, omdat opgaven zo complex zijn dat de uitkomst van beleidsingrepen op voorhand niet volledig duidelijk kan zijn. Niet leren en niet bijsturen is daarom eigenlijk geen optie. Dat betekent wel dat je soms over een brug moet lopen, terwijl je die nog aan het bouwen bent. Er is veel behoefte om van elkaars aanpak te leren, met als doel om leren stevig te verankeren in beleidsprocessen. Daarom is het wel nodig om in het beleid ruimte in te bouwen voor aanpassing en gaandeweg bijsturen, en het minder als blauwdruk te organiseren.

Dr. Rik Peters (Rijksuniversiteit Groningen; Geschiedenis en Wijsbegeerte) gaf een inleiding op leren in organisaties en leren in netwerken. Dat deed hij op basis van zijn onderzoek dat dit najaar verschijnt in het boek Learning Histories. Vat krijgen op je organisatiecultuur. Wat betekent het eigenlijk om te leren? Een minimale voorwaarde daarvoor is evalueren, en daarin door te boren naar onbedoelde gevolgen van je aanpak. Die duiden op blinde vlekken, waarvan je je in het vervolg bewust moet zijn. Leren in een netwerk, met verschillende organisaties, is een extra uitdaging omdat elke organisatie zijn eigen mentale model heeft, met zijn eigen blinde vlekken.

Aan de hand van verschillende casussen gaan we in de komende anderhalf jaar onderzoeken op welke manier een lerende en adaptieve aanpak daadwerkelijk kan bijdragen aan brede welvaart in de regio.

Dank aan alle aanwezigen voor het enthousiasme en de waardevolle input. Wordt vervolgd!