In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland. Op 3 juli heeft minister Hanke Bruins Slot een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin een nieuwe ronde Regio Deals wordt aangekondigd (de zogenaamde 5e tranche).

Regio’s kunnen tot en met 31 oktober 2023 voorstellen voor de deze ronde indienen.

Bent u van plan om samen met regionale partners een voorstel in te dienen voor een Regio Deal de 5e of 6e tranche? Wilt u daarover in gesprek, uw voorstel aanscherpen of meer weten over brede welvaart, de betrokkenheid van de departementen en verschillende vormen van samenwerking? Kom dan naar één van de vier regionale Regio Deal-dagen.

 Deze dagen vinden in de regio plaats op:

  • Woensdag 6 september in Rotterdam,
  • Donderdag 7 september in Tilburg,
  • Woensdag 13 september in Apeldoorn,
  • Donderdag 14 september in Groningen.

Voorafgaand aan deze Regio Deal-dagen vindt op maandag 4 september tussen 13.30 en 15.00 uur. een webinar plaats.

In het webinar staan centraal: het doel van Regio Deals, de aanmeldprocedure, beoordeling, selectie en uitwerking van de voorstellen. Tijdens de Regio Deal-dagen wordt dieper ingegaan op het begrip brede welvaart, de financiering en diverse vormen van samenwerking tussen Rijk en regio, en tussen publieke en private partijen. Ook kunt u in gesprek gaan met deskundigen over deze onderwerpen en met eerdere indieners van een Regio Deal.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich hier aanmelden voor één van de vier Regio Deal-dagen.

Aanmelden voor en meer informatie over het webinar doet u hier.

Meer informatie over de Regio Deal-dagen vindt u op Elkeregiotelt.nl. Informatie over de indieningsprocedure van nieuwe voorstellen staat vanaf 7 juli 2023 op www.rvo.nl/regiodeals.