Terwijl overal in Nederland beleidsmakers, praktijkhouders en onderzoekers bij elkaar komen om in de Communities of Practice(CoPs) aan de slag te gaan met brede welvaart, is het programmaberaad samengesteld. Dit beraad, onder leiding van voorzitter Hans Mommaas, vertaald de kennisontwikkeling en lessen uit de Communities naar de maatschappelijk-bestuurlijke praktijk. De onafhankelijke denktank gaat agenderend te werk op zowel gemeentelijk-, provinciaal- als Rijksniveau. Maatschappelijk bestuurlijke vragen als ‘Hoe kunnen overheden beter (be)sturen op brede welvaart? Wat vraagt brede welvaart van de samenwerking tussen Rijk en regio? En van de inrichting van de financiële en kennisstromen op zowel centraal als decentraal niveau?’ worden opgepakt door dit beraad. Het Programmaberaad zorgt voor kennisontwikkelingen binnen het Nationaal Netwerk en reflecteert op strategisch niveau op de lessen en ervaringen uit het netwerk. Ook brengt zij deze kennis verder richting bestuurders én richting de samenleving. In onderstaand overzicht zijn de deelnemers van het beraad te zien.

De deelnemers van deze gezaghebbende club zijn: Marijn Molema (secretaris), Rik Grashoff, Corien Wortmann, Jantine Kriens, Otto Raspe, Bernard ter Haar, Hilde Blank, Marleen Stikker en Werner Schouten. Samen zorgen zij voor kennisverbreding en –ontwikkeling vanuit het netwerk. Door kennisvragen vanuit verschillende perspectieven op te pakken én te agenderen richting diverse (bestuurlijke) stakeholders, zorgt het beraad ervoor dat de geleerde lessen binnen het netwerk doorwerken in bestuur en beleid.

Prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)

Prof. dr. ir. Hans Mommaas (voorzitter)

Prof. dr. Marijn Molema (secretaris)

Prof. dr. Marijn Molema (secretaris)

Otto Raspe

Otto Raspe

ir. Hilde Blank

ir. Hilde Blank

Corien Wortmann

Corien Wortmann

Bernard ter Haar

Bernard ter Haar

Jantine Kriens

Jantine Kriens

Marleen Stikker

Marleen Stikker

Werner Schouten

Werner Schouten

Rik Grashoff

Rik Grashoff